A Dřevobyt s.r.o.

Objednávka

Základní údaje:

Jméno: Příjmení:
E-mail: Telefon:
 

Adresa:

Ulice a č.p.: Obec:
PSČ:
 
 

Popis zakázky:

Požaduji:
Další informace:
 

Informace

 1. Prohlašujeme, že poskytnuté adresné údaje nebudou sděleny žádné třetí osobě
 2. Vámi sdělené rozměrové údaje slouží naší firmě pouze pro hrubou orientaci, abychom si mohli udělat předběžné závěry jaké budou (-e):
  • nároky na množství a druh materiálu
  • nevhodnější konstrukční řešení
  • technická a technologická proveditelnost
  • nejvhodnější technologie
  • potřebný čas na přípravu a realizaci produktu
  • potřebný čas na vlastní práci truhláře na místě
 3. Tyto údaje nazakládají žádné právní nároky, kterékoliv ze stran.
 4. Veškeré cenové relace a řešení bude konzultováno osobně při prohlídce předmětného objektu.
 5. Cenová kalkulace bude zpracována a zaslána v termínu dohodnutém v den provedené orientační prohlídky.
 6. Prohlídka se uskutečňuje jen za osobní přítomnosti zákazníka, nebo jím prokazatelně pověřené osoby s rozhodovací pravomocí.